NRL - Nasjonalt register over luftfartshindre distribusjon

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet «Nasjonalt register over luftfartshindre» og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification. Nasjonalt register over luftfartshindre - NRL inneholder luftfartshindre samlet inn som følge av «Forskrift om rapportering, registrering og merking av luftfartshindre».

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


NRL - Nasjonalt register over luftfartshindre distribusjon

Status: Sosi-valid

Version: 1.0.1

Updated: 1/13/2023 8:31:09 AM

Accepted: 24/06/2022

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

Draft 24/06/2022

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Norwegian Mapping Authority
Versjon 1.0
Retired
Draft
23/06/2022
Norwegian Mapping Authority
Versjon 20180322
Superseded
Accepted
28/08/2018
Norwegian Mapping Authority
Versjon 20160202
Superseded
Accepted
20/10/2016

No suggested documents