NPAD Del 3.4 - Planlegging igangsatt

Spesifikasjon for å identifisere og avgrense område der det er igangsatt planlegging

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Ministry of Local Government and Modernisation


NPAD Del 3.4 - Planlegging igangsatt

Status: Submitted

Version: 01.07.2023

Updated: 7/31/2023 1:53:05 PM

No historical documents

No suggested documents