Norsk Vann - Ledningsdata for eksisterende anlegg

Status: Superseded

Definition: Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Updated: 11.10.2019
Date accepted: 11/10/2019
Date superseded: 11/10/2019
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority
Version: 2.2