Norsk Vann - Ledningsdata AsBuilt

Status: Retired

Definition: Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Updated: 26.09.2019
Date retired: 26/09/2019
Date draft: 04/07/2019
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian water
Version number 2
Version name: 2.1