Norsk vann - Innmålt geometri for anlegg som bygges

Status: Submitted

Definition: Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Updated: 15.10.2019
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority
Version: 2.2