Nettanlegg

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet «Nettanlegg» og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Water Resources and Energy Directorate


Nettanlegg

Status: Sosi-valid

Version: 1.0

Updated: 9/6/2021 2:55:31 PM

Accepted: 06/09/2021

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

No historical documents

No suggested documents