Naturvernområder

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Naturvernområder" og er basert på standarden ISO 19135 Data Product Specification

Status: Sosi-valid

Submitter: Norwegian Environment Agency

Owner: Norwegian Environment Agency

Version number 1

Updated: 3/16/2017 12:25:26 PM Date accepted: 01/01/2015