Naturtyper i Norge - Landskap

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification.

Submitter: Artsdatabanken

Owner: Artsdatabanken


Naturtyper i Norge - Landskap

Status: Sosi-valid

Version: 20200601

Updated: 6/15/2021 12:31:48 PM

Accepted: 15/06/2021

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

No historical documents

No suggested documents