Naturtyper - DN-håndbok 19

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification.

Submitter: Norwegian Environment Agency

Owner: Norwegian Environment Agency


Naturtyper - DN-håndbok 19

Status: Sosi-valid

Version: 1.0

Updated: 1/31/2022 10:18:28 AM

Accepted: 31/01/2022

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

No historical documents

No suggested documents