Naturtyper - DN-håndbok 13

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Naturtyper - DN-håndbok 13" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Submitter: Norwegian Environment Agency

Owner: Norwegian Environment Agency


Naturtyper - DN-håndbok 13

Status: Sosi-valid

Version: 1.0

Updated: 1/28/2022 10:29:10 AM

Accepted: 25/01/2022

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

Draft 28/01/2022

No historical documents

No suggested documents