Nasjonalt register over luftfartshindre - NRL

Status: Superseded

Definition: Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet «Nasjonalt register over luftfartshindre» og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification. Nasjonalt register over luftfartshindre - NRL inneholder luftfartshindre samlet inn som følge av «Forskrift om rapportering, registrering og merking av luftfartshindre».

Updated: 28.08.2018
Date accepted: 20/10/2016
Date superseded: 28/08/2018
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority
Version: Versjon 20160202