Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister Del 1 - Spesifikasjon for plankart

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Plankart" og er basert på standarden ISO 19135 Data Product Specification

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Geovekst


Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister Del 1 - Spesifikasjon for plankart

Status: Retired

Version:

Updated: 3/3/2020 3:42:52 PM

Accepted: 31/10/2018

Retired: 31/10/2018

Draft 03/03/2020

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date

No suggested documents