N5000 Kartdata

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "N5000 Kartdata" og er basert på standarden ISO 19135 Data Product Specification

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


forside

Status: Sosi-valid

Version: Versjon 20170701

Updated: 1/11/2018 5:24:43 PM

Accepted: 11/01/2018

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Norwegian Mapping Authority
20160901
Superseded
Accepted
20/09/2016
Norwegian Mapping Authority
Versjon juni 2014
Superseded
Accepted
02/06/2014
Title
Owner
Version
Status
Norwegian Mapping Authority
Versjon 20230401
Draft