N50 Raster

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet «N50 Raster»

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


N50 Raster

Status: Valid

Version: Versjon 20151201

Updated: 1/22/2016 11:21:37 AM

Accepted: 22/01/2016

Appoval text:
Godkjent etter gjeldene rutiner av Geodatakoordinator

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Norwegian Mapping Authority
Versjon 20150401
Superseded
Accepted
09/12/2015

No suggested documents