N50 Kartdata

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "N50 Kartdata" og er basert på standarden ISO 19135 Data Product Specification

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


N50 Kartdata

Status: Sosi-valid

Version: Versjon 20170401

Updated: 9/5/2017 3:29:53 PM

Accepted: 05/09/2017

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Norwegian Mapping Authority
Versjon mars 2014
Superseded
Accepted
27/01/2016
Norwegian Mapping Authority
Versjon 20170401
Superseded
Accepted
24/05/2017
Norwegian Mapping Authority
Versjon 20150901
Superseded
Accepted
15/03/2016
Norwegian Mapping Authority
Versjon september 2015
Retired
Accepted
27/01/2016
Title
Owner
Version
Status
Norwegian Mapping Authority
Versjon april 2023
Draft