N5 Presentasjonsdata

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


N5 Presentasjonsdata

Status: Sosi-valid

Version: 20170701

Updated: 12/21/2017 1:26:31 PM

Accepted: 21/12/2017

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Norwegian Mapping Authority
20170701
Superseded
Accepted
19/12/2017

No suggested documents