N5 Kartdata

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "N5 Kartdata" og er basert på standarden ISO 19135 Data Product Specification

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Geovekst


N5 Kartdata

Status: Valid

Version: Versjon januar 2011

Updated: 9/14/2020 2:27:35 PM

Accepted: 31/01/2011

Appoval text:
Gyldig etter gjeldende veiledningsdokumentasjon.

Draft 14/09/2020

No historical documents

No suggested documents