N250 Kartdata

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet «N250 Kartdata», og er basert på standarden ISO 19135 Data Product Specification.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


N250 Kartdata

Status: Sosi-valid

Version: Versjon 20230401

Updated: 1/26/2024 9:16:37 AM

Accepted: 26/01/2024

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

Draft 25/01/2024

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Norwegian Mapping Authority
Versjon juni 2014
Superseded
Accepted
01/06/2014
Norwegian Mapping Authority
Versjon 20170701
Superseded
Accepted
11/01/2018
Norwegian Mapping Authority
Versjon 20150901
Superseded
Accepted
15/03/2016

No suggested documents