N2000

Status: Superseded

Definition: Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet «N2000 Kartdata» og er basert på standarden ISO 19135 Data

Updated: 11.01.2018
Date superseded: 11/01/2018
Date draft: 02/06/2014
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority
Version number 1
Version name: Versjon juni 2014