N20 Bygning

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "N20 Bygg" og er basert på standarden ISO 19135 Data Product Specification

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Geovekst


N20 Bygning

Status: Valid

Version: Versjon januar 2011

Updated: 1/28/2016 10:35:56 AM

Accepted: 31/01/2011

Appoval text:
Gyldig etter gjeldende veiledningsdokumentasjon.

No historical documents

No suggested documents