N1000 Kartdata

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "N1000 Kartdata" og er basert på standarden ISO 19135 Data Product Specification

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


N1000 Kartdata

Status: Valid

Version: Versjon 20170701

Updated: 9/13/2023 4:51:09 PM

Accepted: 11/01/2018

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Norwegian Mapping Authority
Versjon 20160901
Superseded
Accepted
01/09/2016
Norwegian Mapping Authority
Versjon juni 2014
Superseded
Accepted
01/06/2014
Title
Owner
Version
Status
Norwegian Mapping Authority
Versjon 20230401
Draft