N100 Kartdata

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


forside

Status: Sosi-valid

Version number : 2

Version name: 20190901

Updated: 3/9/2020 2:42:28 PM

Accepted: 09/03/2020

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

Title
Owner
Version name
Status
Accepted
Date
Norwegian Mapping Authority
20190901
Superseded
Draft
20/02/2020

No suggested documents