N100 Kartdata

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


N100 Kartdata

Status: Sosi-valid

Version: 20230401

Updated: 1/26/2024 9:18:32 AM

Accepted: 26/01/2024

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

Draft 25/01/2024

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Norwegian Mapping Authority
20200701
Superseded
Accepted
22/06/2020
Norwegian Mapping Authority
20190901
Superseded
Accepted
09/03/2020
Norwegian Mapping Authority
20190901
Superseded
Draft
20/02/2020

No suggested documents