Mulighet for marin leire

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Mulighet for marin leire" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Submitter: Geological Survey of Norway

Owner: Geological Survey of Norway


Mulighet for marin leire

Status: Draft

Version: 1.1

Updated: 6/16/2020 3:18:40 PM

Accepted: 27/03/2020

Retired: 16/06/2020

Draft 16/06/2020

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Geological Survey of Norway
30062017
Retired
Draft
16/06/2020
Geological Survey of Norway
30062017
Retired
Draft
16/06/2020
Title
Owner
Version
Status
Geological Survey of Norway
1.1
Draft