Motorferdsel i utmark

Motorferdsel i utmark - snøscooter- og barmarksløyper. Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Motorferdsel i utmark" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification.

Submitter: Norwegian Environment Agency

Owner: Norwegian Environment Agency


Motorferdsel i utmark

Status: Sosi-valid

Version: 20170601

Updated: 2/1/2021 9:57:37 AM

Accepted: 26/10/2020

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

Draft 26/10/2020

No historical documents

No suggested documents