Mineralressurser; industrimineral, naturstein og metaller

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification.

Submitter: Geological Survey of Norway

Owner: Geological Survey of Norway


Mineralressurser; industrimineral, naturstein og metaller

Status: Sosi-valid

Version: 3.0

Updated: 11/5/2021 2:35:29 PM

Accepted: 03/12/2020

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

Draft 07/05/2021

No historical documents

No suggested documents