Matrikkelen - Eiendomskart Teig

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Matrikkelen - Eiendomskart Teig" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


Matrikkelen - Eiendomskart Teig

Status: Sosi-valid

Version: 20211101

Updated: 5/12/2022 3:01:46 PM

Accepted: 12/05/2022

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Norwegian Mapping Authority
20180501
Superseded
Accepted
17/12/2019
Norwegian Mapping Authority
20180501
Superseded
Accepted
18/03/2019
Norwegian Mapping Authority
20180501
Superseded
Accepted
03/01/2019

No suggested documents