Matrikkelen - Bygningspunkt utvidet

Datasettet inneholder et utdrag av bygningsinformasjonen som er registrert i Matrikkelen, Norges offisielle register over fast eiendom, herunder bygninger. Produktet inneholder data som krever brukerautentisering og tilgangskontroll (ref: Utleveringsforskriften § 4)

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


Matrikkelen - Bygningspunkt utvidet

Status: Submitted

Version: 20221101

Updated: 1/27/2023 4:21:43 PM

No historical documents

No suggested documents