Matrikkelen - Bygningspunkt

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Matrikkelen - Bygningspunkt" og er basert på standarden ISO 19135 Data Product Specification

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


Matrikkelen - Bygningspunkt

Status: Sosi-valid

Version: Versjon 20211101

Updated: 5/13/2022 12:33:59 PM

Accepted: 13/05/2022

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Norwegian Mapping Authority
Versjon 20180501
Superseded
Accepted
22/06/2018

No suggested documents