Matrikkelen - Adresse - Leilighetsnivå

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


Matrikkelen - Adresse - Leilighetsnivå

Status: Sosi-valid

Version: 20200501

Updated: 12/3/2020 6:27:55 PM

Accepted: 03/12/2020

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Norwegian Mapping Authority
20180501
Superseded
Accepted
16/05/2019

No suggested documents