Markagrensen

Status: Draft

Definition: Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Markagrensen" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Updated: 30.01.2017
Date draft: 16/09/2016
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority
Version: 01.08.2016