Markagrensen

Status: Superseded

Definition: Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Markagrensen" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Updated: 03.01.2018
Date accepted: 21/02/2017
Date superseded: 03/01/2018
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority
Version: 01.02.2017