Markagrensen

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Markagrensen" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


Markagrensen

Status: Sosi-valid

Version: 15.11.2017

Updated: 1/3/2018 1:03:11 PM

Accepted: 03/01/2018

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Norwegian Mapping Authority
01.02.2017
Superseded
Accepted
21/02/2017
Title
Owner
Version
Status
Norwegian Mapping Authority
01.08.2016
Draft