Marine landskap

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Marine landskap" og er basert på standarden ISO 19135 Data Product Specification

Submitter: Geological Survey of Norway

Owner: Geological Survey of Norway


Marine landskap

Status: Sosi-valid

Version: 1.0

Updated: 10/27/2022 12:53:56 PM

Accepted: 27/10/2022

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Geological Survey of Norway
2017
Superseded
Draft
27/10/2022
Geological Survey of Norway
2013
Retired
Draft
27/10/2022

No suggested documents