Marin grense

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Marin grense" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Submitter: Geological Survey of Norway

Owner: Geological Survey of Norway


forside

Status: Sosi-valid

Version number : 2

Version name: 1.1

Updated: 3/9/2021 12:14:05 PM

Accepted: 09/03/2021

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

Draft 09/03/2021

Title
Owner
Version name
Status
Accepted
Date
Geological Survey of Norway
Superseded
Accepted
25/08/2015

No suggested documents