Mareanoprøver - Artsmangfold, individer og biomasse

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Institute of Marine Research


Mareanoprøver - Artsmangfold, individer og biomasse

Status: Sosi-valid

Version: 20201201

Updated: 6/13/2022 10:13:40 AM

Accepted: 15/04/2021

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

Draft 13/06/2022

No historical documents

No suggested documents