Mareano - videostasjoner

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification.

Submitter: Institute of Marine Research

Owner: Institute of Marine Research


Mareano - videostasjoner

Status: Sosi-valid

Version: 20210501

Updated: 6/13/2022 10:15:38 AM

Accepted: 15/11/2021

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

Draft 07/05/2021

No historical documents

No suggested documents