Mareano bunnprøver punkt

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Institute of Marine Research


Mareano bunnprøver punkt

Status: Sosi-valid

Version: 20210601

Updated: 6/13/2022 10:10:46 AM

Accepted: 26/11/2021

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

Draft 13/08/2021

No historical documents

No suggested documents