Mareano bunnprøver linjer

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Institute of Marine Research


Mareano bunnprøver linjer

Status: Sosi-valid

Version: 20210601

Updated: 11/25/2021 10:55:43 AM

Accepted: 25/11/2021

Draft 25/11/2021

No historical documents

No suggested documents