Lufthavn EL

Status: Draft

Definition: Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Lufthavn EL" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Updated: 31.03.2016
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Avinor
Version: 1.0