Lufthavn EL

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Lufthavn EL" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Avinor


Lufthavn EL

Status: Draft

Version: 1.0

Updated: 3/31/2016 3:31:59 PM

No historical documents

Title
Owner
Version
Status
Avinor
1.0
Draft