Løsmasser N50 N250

Status: Retired

Definition: Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Løsmasser N50/N250" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Updated: 18.01.2016
Date retired: 18/01/2016
Date draft: 01/02/2010
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geological Survey of Norway
Version: Versjon 2.0