Løsmasser N50 N250

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Løsmasser N50/N250" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Geological Survey of Norway


Løsmasser N50 N250

Status: Sosi-valid

Version: Versjon 3.0

Updated: 11/17/2021 9:03:12 AM

Accepted: 18/01/2016

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Geological Survey of Norway
Versjon 2.0
Retired
Draft
01/02/2010

No suggested documents