Landformer (marin)

Status: Draft

Definition: Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Landformer (marin)" og er basert på standarden ISO 19135 Data Product Specification

Updated: 01.04.2016
Submitter: Geological Survey of Norway
Owner: Geological Survey of Norway
Version: 1