Låssettingsplasser

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Låssettingsplasser" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


forside

Status: Retired

Version number : 1

Version name: 20170601

Updated: 1/4/2023 9:57:15 AM

Accepted: 28/01/2019

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

Retired: 04/01/2023

Title
Owner
Version name
Status
Accepted
Date
Norwegian Directorate of Fisheries
20170601
Retired
Accepted
28/01/2019
Norwegian Mapping Authority
20170601
Retired
Accepted
28/01/2019
Title
Owner
Version name
Status
Norwegian Directorate of Fisheries
20210301
Draft