Kvikkleire

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Kvikkleire" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification. Kartlagte kvikkleiresoner gir en oversikt over soner med potensiell fare (aktsomhetsområder) for større kvikkleireskred, og videre risikoen tilknyttet disse områdene.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Water Resources and Energy Directorate


Kvikkleire

Status: Sosi-valid

Version: 1.2

Updated: 9/4/2019 4:55:57 PM

Accepted: 20/05/2019

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

Draft 04/09/2019

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Norwegian Water Resources and Energy Directorate
1.1
Superseded
Accepted
16/08/2017
Norwegian Water Resources and Energy Directorate
1.0
Superseded
Accepted
26/11/2015

No suggested documents