Kulturminner - Verneverdig tette trehusmiljøer

Status: Superseded

Definition: Produktspesifikasjonen beskriver datasettet Verneverdig tette trehusmiljøer for det offentlige kartgrunnlaget

Updated: 20.08.2018
Date accepted: 26/09/2017
Date superseded: 20/08/2018
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage
Version: 20160503