Kulturminner - Verneverdig tette trehusmiljøer

Produktspesifikasjonen beskriver datasettet Verneverdig tette trehusmiljøer for det offentlige kartgrunnlaget

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Directorate for Cultural Heritage


Kulturminner - Verneverdig tette trehusmiljøer

Status: Sosi-valid

Version: 20180301

Updated: 8/20/2018 1:58:53 PM

Accepted: 20/08/2018

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Directorate for Cultural Heritage
20160503
Superseded
Accepted
26/09/2017

No suggested documents