Kulturminner - SEFRAK

Produktspesifikasjonen beskriver datasettet SEFRAK for det offentlige kartgrunnlaget

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Directorate for Cultural Heritage


Kulturminner - SEFRAK

Status: Sosi-valid

Version: 20160503

Updated: 9/26/2017 4:00:22 PM

Accepted: 26/09/2017

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

No historical documents

No suggested documents