Kulturminner - Lokaliteter, Enkeltminner og Sikringssoner

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Directorate for Cultural Heritage


Kulturminner - Lokaliteter, Enkeltminner og Sikringssoner

Status: Sosi-valid

Version: 20210217

Updated: 4/8/2022 1:45:50 PM

Accepted: 15/03/2022

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

Draft 08/04/2022

No historical documents

No suggested documents