Kulturminner - Lokaliteter

Produktspesifikasjonen beskriver datasettet Lokaliteter for det offentlige kartgrunnlaget

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Directorate for Cultural Heritage


Kulturminner - Lokaliteter

Status: Sosi-valid

Version: 20190801

Updated: 3/12/2020 10:42:47 AM

Accepted: 12/03/2020

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Directorate for Cultural Heritage
20190801
Superseded
Accepted
11/03/2020
Directorate for Cultural Heritage
20180301
Superseded
Accepted
20/08/2018
Directorate for Cultural Heritage
20160503
Superseded
Accepted
26/09/2017

No suggested documents